19th Ave New York, NY 95822, USA

ENGUIXATS I ALLISATS

ENGUIXAT
1

Enguixar consisteix en aplicar una capa d’un centímetre de revestiment de guix als sostres o parets, sobre un paràmetre habitualment ceràmic o de formigó d’obra basta. D’aquesta manera aconseguim un acabat uniforme i llis on posteriorment s’aplicarà un acabat decoratiu o de pintura.

REVESTIMENT GUIX
1

Per aplicar aquest revestiment de guix fem servir dos tècniques diferents; el guix manual i el guix projectat a màquina.

Segons el tipus d’obra farem servir la tècnica mes adient. El guix manual és més indicat per a reformes i espais petits, i el guix projectat a màquina es més utilitzat en grans espais i obres noves de més magnitud.

ALLISAT
1

L’allisat de parets consisteix a aplicar una capa d’uns pocs mil·límetres de pastes de renovació sobre una paret que ja té revestiment de guix, però que es troba en mal estat o amb alguna textura rugosa o uniforme, tipus “gotelé”. Amb l’allisat recuperem la textura uniforme i llisa, on posteriorment s’aplicarà l’acabat de pintura o d’altres.