Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

REFORMES MILLORA ENERGÈTICA

Pensa en estalviar diners, pensa en un futur millor, i sobretot pensa en l’eficiència energètica.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
1

L’objectiu de ser eficients energèticament en un habitatge no es cap altre que reduir al màxim el consum d’energia que es produeix en aquest per mantenir-lo a una temperatura confortable tant a l’hivern com a l’estiu.

És important tenir un sistema de calefacció i refrigeració de baix consum, però més important és encara tenir uns sostres i parets que no permetin que l’intercanvi de temperatura amb l’exterior passi fàcilment.
D’aquesta manera estarem consumint una energia completament innecessària per compensar aquesta fuga de temperatura amb l’exterior.

AÏLLAMENT TÈRMIC
1

Per evitar aquesta transmissió de temperatura amb l’exterior hem de incorporar aïllaments tèrmics a les parets i sostres del nostre habitatge.

Una de les tècniques qu ens permet que la fuga tèrmica sigui mínima és el guix laminat.

Aquests tipus d’inversió en l’habitatge no s’han de veure com una despesa sinó com un estalvi a llarg plaç.
El cost d’aïllar el teu habitatge amb alguna d’aquestes tècniques pot beneficiar-te de forma directe en un estalvi en la teva factura del gas o de l’electricitat de fins a un 40%.
Reduint així la despesa mensual, a la vegada que col·labores en minimitzar la petjada ecològica i millorant els efectes del canvi climàtic.