Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

GUIX LAMINAT

GUIX LAMINAT
1

El guix laminat, més conegut com a “pladur”, serveix per construir parets i sostres que estan formats per una estructura de perfils d’acer galvanitzat on es subjecta una o més làmines de cartró-guix. Un cop fet el muntatge, s’aplica a les juntes un tractament amb unes cintes i pastes especials per deixar-ho tot llis i uniforme. A punt per aplicar una capa de pintura o l’acabat final decoratiu escollit.

TIPOLOGIES GUIX
1

Depenent de les necessitats de cada espai, es poden treballar diferents tipus de làmines de cartró guix.

Les més utilitzades són les de color blanc (estàndard), les de color verd s’utilitzen per retenir la humitat en espais poc secs (hidròfugues), les de color vermell (ignífugues) per la resistència passiva al foc, i les de color blau per les superfícies d’alta duresa.

PARTICULARITATS GUIX
1

Una particularitat força important que tenen els sostres i parets de guix laminat és que abans de subjectar les lamines de cartró-guix a les estructures d’acer galvanitzat, es que s’hi poden incorporar aïllaments acústics i tèrmics que faran mes confortables les diferents habitacions.